Første samtale hos G'Linde er gratis
Samtalens formål er at afdække din virksomheds behov for hjælp. Efter samtalen sender jeg et skræddersyet oplæg på de områder som du med fordel kan optimere og som jeg gerne er behjælpelig med at løse. Alt sammen til gavn for din virksomhed. 

Barselsdagpenge er kun en brøkdel af det din virksomhed kan opnå i refusion.

Løn under barsel og refusion
Hvor meget du kan få i refusion afhænger af, hvad du betaler til din medarbejder. Derfor er det sjældent den bedste løsning "kun", at betale den løn du er forpligtet til ved lov.

Jeg giver dig et overblik over dine samlede omkostninger under barslen ved jeres nuværende aftale og undersøger om det er mulighed at opnå en bedre løsning.

Hvor og hvordan søger du refusion
Du skal selv aktivt søge refusion af barselsdagpenge og der er regler for hvordan og hvornår dette skal gøres. Derudover kan du også opnå refusion fra den barselsfond du er forpligtet til at være medlem af.
Jeg hjælper dig med overblikket over, hvor du skal søge, ikke blot i forhold til reglerne men så du gør det på den mest tidsbesparende måde.

Udbetaling Danmark er ikke det eneste sted du kan opnå refusion. Husk din barselsfond, der yder mere end barselsdagpenge.

 

bøger

Styr på graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov
Sammensætningen af din medarbejders barselsplan forudsætter som oftest, at der indgås en aftale med dig som arbejdsgiver. Derfor bør du vide, hvilken indflydelse du har således, at I sammen får tilrettelagt en barselsplan, der opfylder din medarbejders behov og samtidig sikrer en optimal drift i virksomheden.
Jeg hjælper dig med at få styr på, hvad du skal acceptere og hvad du som arbejdsgiver har indflydelse på.

Informer din medarbejder
Gør din medarbejder i stand til at finde rundt i barselsreglerne ved at informere om dem. Du bør give besked om aflønningen under barslen og hvordan de kan placere deres orlov - ikke blot i forhold til barselslovens regler men i forhold til det du ønsker for virksomheden. På denne måde minimerer du blandt andet tidsforbruget ved opklarende spørgsmål fra din medarbejder og samtidig gør du din medarbejder i stand til at aflevere en barselsplan i rette tid.
Du får en række individuelle breve til din medarbejder fra graviditet og indtil medarbejderen skal returnere fra barsel.

tager notater

Få den rette løsning
Kontakt mig og lad os sammen finde den løsning som passer dig bedst.