Jeg mener, at det hverken skal være fordyrende
eller tidskrævende for en virksomhed
at have en medarbejder på barsel.

Alle virksomheder - store som små - skal have lige adgang til at kunne tilbyde en attraktiv løn under barslen samtidig med at de får mest muligt i refusion.
Det lovgivningen opstiller som mindste krav til aflønning, ansøgning om refusion samt håndteringen af barslen nedbringer ikke omkostningerne eller tidsforbruget for virksomheden.
Det handler ikke kun om at gøre hvad der kræves. Det handler også om at gøre det bedst muligt for virksomheden.
Derfor vil jeg gerne sørge for, at din virksomhed har det optimale setup i forhold til løn og refusion under barslen samt at tilrettelæggelsen af barslen glider på en smidig og nænsom måde.
Til gavn for din virksomhed og for dine medarbejdere.

Jeg har en erhvervsøkonomisk og erhvervsjuridisk uddannelse (Cand.merc.jur) fra Handelshøjskolen i København.De første 7 år af mit voksne arbejdsliv lå i en mindre arbejdsgiverorganisation, hvor jeg ydede juridisk bistand til små og mellemstore virksomheders indenfor kollektiv og individuel arbejdsret. Det var her jeg fik et indblik i de udfordringer mange arbejdsgivere oplevede med håndteringen af de medarbejder, der skulle på barsel. De seneste snart 6 år har jeg så fra "den anden side" det vil sige i en lønmodtagerorganisation ydet juridisk bistand indenfor arbejdsret men med særlig fokus på barselsplanlægning i forhold til såvel det økonomiske som det tidsmæssige aspekt.Jeg har derfor i praksis indenfor barselsområdet oparbejdet et indgående kendskab til de udfordringer som arbejdsgivere og lønmodtagere oplever. Det er for mig en stor fornøjelse når alle de involverede oplever, at der rent faktisk kan opnås en løsning, som stiller både arbejdsgiver og den ansatte tilfreds.

KontaktForretningspolitik