Du får refunderet flere barselsdagpenge i 2017

Din virksomhed kan få refunderet flere barselsdagpenge i 2017. Imidlertid ligger gevinsten ikke i refusionen af barselsdagpengene. Gevinsten opstår når du opnår refusion fra den barselsfond du er tilknyttet. Her får du svaret på, hvordan du opnår refusion fra barselsfonden – Barsel.dk. 

Barselsdagpenge satsen for 2017 er steget. I år kan din virksomhed få refusionen af barselsdagpenge op til 114,73 kroner per time, svarende til 4.245 kroner per uge.

At barselsdagpenge satsen er steget er på den ene side en god nyhed, eftersom din virksomhed dermed kan modtage mere i refusion i år set i forhold til sidste år.

På den anden side medfører en stigning i barselsdagpenge satsen, at din virksomhed først opnår refusion fra barselsfonden – Barsel.dk, når du betaler en timeløn på mere end 110,85 kroner til dine ansatte under barsel.

Betaler du derfor mere end 17.772,58 kroner per måned til en fuldtidsansat under barsel, opnår du refusion fra barselsfonden. Og tænker du allerede nu “jamen, selvfølgelig betaler jeg da mine ansatte på fuld tid mere end 17.772,58 kroner per måned”, så husk lige at undersøg om det nu også er tilfælde, når dine ansatte er på barsel.

For er du én af de mange virksomheder, der eksempelvis til dine kvindelige ansatte betaler løn under barsel efter funktionærloven så skal du, for at opnå refusion fra barselsfonden, betale mere end 35.545,16 kroner per måned. Det skyldes, at din virksomhed ifølge funktionærloven er forpligtet til at betale halv løn i minimum 18 uger.

Derfor er barselsfonden værdifuld

Medlemskab af en barselsfond er ikke noget du som virksomhedsejer med ansatte, kan undgå. Du er forpligtet til at betale til en barselsfond. Som udgangspunkt vil din virksomhed være omfattet af den centrale barselsfond – Barsel.dk medmindre virksomheden er omfattet af en overenskomst eller du af egen drift selv har valgt en af de decentrale barselsfonde såsom DA-barsel eller Industriens Barselsfond.

Som du kunne læse i artiklen “Barselsfonde – her ligger gevinsten” er det fra barselsfonden, at din virksomhed kan opnå langt mere i refusion end de traditionelle barselsdagpenge.

Er din virksomhed omfattet af Barsel.dk, kan du opnå mere i refusion på timelønnen end barselsdagpengesatsen. Derudover opnår du også refusion af feriepenge. Er du derfor i en situation, hvor du i dag “alene” vil modtage refusion af barselsdagpenge kan du have en fordel i, at tilbyde en højere timeløn under dine ansattes barsel og samtidig selv modtage mere i refusion.

Og det er ikke det hele

Foruden mere i refusion yder barselsfondene også for en længere periode end funktionærloven angiver.

Barsel.dk yder refusion i op til 33 uger, hvilket fordeles med 6 uger, der er øremørket til moren, 2 uger der er øremørket til faren og slutteligt 25 uger der kan deles mellem forældrene og dermed tilgå morens og/eller farens arbejdsplads.

Følg G’Linde på LinkedIn eller Facebook, hvis du ønsker at tilbyde de bedste barselsvilkår, der skaber værdi for din virksomhed og dine ansatte.

Se forrige artikelSe næste artikel