Sådan nedsætter du sygefraværet blandt raske gravide

 

Gravide er i gennemsnit fraværende fra arbejdet i 48 dage på grund af graviditetsbetinget sygdom. Noget af det skyldes reel sygdom men andet skyldes almindelige graviditetsgener som du med den rette indsats kan nedsætte. Til gavn for dine ansatte og ikke mindst for din virksomhed.

Forleden aften sad jeg og spillede kortspillet ”krig” med min datter på 5 år. Formålet er at vinde alle kort ved, at man hver især præsenterer ét kort og hvor højeste kort vinder stikket. Navnlig ét kort havde jeg dog glemt alt om – Jokeren. Et kort, der trumfer alle kort. Lægger man den, hiver man stikket hjem. Sådan er reglerne!

Det fik mig til at tænkte på, at jokerens funktion i ”krig” i en vis forstand er, hvad den graviditetsbetingede sygdom er i ”spillet” mellem en arbejdsgiver og en gravid medarbejder. En fraværsmelding som trumfer alt og du som arbejdsgiver ikke kan gøre så meget ved. Sådan er reglerne!

Men i modsætning til kortspillet, hvor vi kan se jokeren med vores egne øjne, så er det ikke tilfældet med den graviditetsbetinget sygdom. Den er af en mere drilsk karakter. Hverken du eller den gravide kan se den. Det er kun den gravide som har en fornemmelse for, at noget ikke er som det plejer.

Vi har altså gang i et spil, hvor ingen af jer ved om det kort den ansatte har lagt bordet, er en joker eller ej.

Men hvor stort et omfang taler vi om?

Den seneste analyse af graviditetsbetinget fravær fra SFI i 2010 viser, at gravide i perioden 2005 – 2007 var fraværende grundet graviditetsbetinget sygdom i gennemsnitligt 48 dage under graviditeten. 48 dage! Mistet arbejde og en økonomisk udgift, der bestemt er til at mærke.

Men du skal selvfølgelig være bevist om, at i dette gennemsnit indgår også den reelle graviditetsbetinget sygdom. Her skal du som arbejdsgiver sørge for at få anmeldt det i rette tid, så du kan få refusion fra første fraværsdag. Jeg har udarbejdet guiden ”sådan anmelder du barsel og søger refusion”. Her guides du igennem, hvor, hvordan og hvornår du skal anmelde og ansøge om refusion.

Guiden – sådan anmelder du barsel og søger refusion

Men hvornår er der tale om graviditetsbetinget sygdom?

Se her rammer vi, efter min opfattelse, lige ind i kernen af problemet. Det er helt naturligt, at man som gravid bliver utryg ved selv det mindste tegn på ubehag. Derfor søger man som oftest råd og svar på internettet. Har du, ligesom jeg, forsøgt at finde ud af hvad du eventuelt fejler på nettet, har du ganske givet også oplevet at du lige pludselig fejler langt mere og værre ting end du umiddelbart troede. Den eksplosive adgang til information har desværre kun gjort os og dermed også gravide mere urolige, da symptomerne kan gå fra den ene yderlighed til den anden.

Den gravide kan selvfølgelig også kontakte sin egen læge. Men de åbner oftest først klokken 8 og måske er der først tid om eftermiddagen. Så her har vi allerede den første sygedag.

Når det kommer til jordemoderen i sundhedsvæsenet, så ser den gravide, i dag, først en jordemoder, når hun er omkring 16-18 uger henne.

Den gravide kan altså om muligt godt få svar fra egen læge eller jordemoderen i sundhedsvæsenet men det tager altså tid. Og det er vel at mærke tid, der går fra arbejdet.

Men hvad kan jeg som arbejdsgiver gøre?

Du kan tilbyde dine ansatte direkte adgang til VirksomhedsJordemoderen. Her sidder jordemødrene Pia Weng og Charlotte Grumme, der tilsammen har mere end 57 års erfaring, klar ved Tryghedstelefonen, til at tale med den gravide igennem hele graviditeten. Tryghedstelefonen har åbent i tidsrummet 7 – 23, alle ugens dage, hele året.

Det betyder, at de fra tidlig morgen til sen aften kan få afklaring på, om det de mærker, tænker eller har oplevet er normalt, eller om de skal henvises til nærmere udredning. Herved adskilles almindelige graviditetsgener fra sygdom.

Vi har gennem mange år siddet over for sunde, raske gravide kvinder, der fortalte, at de var blevet sygemeldt af årsager, som vi ville kategorisere som helt almindelige. Det ville vi gerne ændre på. Det er de syge gravide, der skal sygemeldes, ikke de raske.

Pia Weng og Charlotte Grumme

VirksomhedsJordemoderen taler med den gravide så længe og så ofte hun har brug for det, – der er ingen begrænsninger på tid eller emner.

Ét er den økonomiske værdi, – at det betaler sig at den raske gravide kan passe sit arbejde. Noget andet er den værdi, der ligger i, som gravid, at være ansat i en virksomhed, hvor man føler sig værdsat.

Så ønsker du at give værdi til din virksomhed og samtidig værdi til dine medarbejdere under graviditeten, så kan jeg kun på det varmeste anbefale, at du kontakter VirksomhedsJordemoderen.

Kontakt VirksomhedsJordemoderen

Følg G’Linde på LinkedIn eller Facebook, hvis du vil vide, hvordan du kan tilbyde de bedste barselsvilkår, der skaber værdi for din virksomhed og dine ansatte.

Se forrige artikelSe næste artikel