Ændring af barselsloven koster virksomheder 65 mio. kr. årligt

 

 

Graviditetsbetinget sygdom og refusion. Regeringen barsler med en ændring af barselsloven, der fra 2017 vil koste virksomheder i Danmark 65 millioner kroner årligt. Din virksomhed skal, da ikke miste penge unødigt og da slet ikke, hvis du selv kan undgå det – vel? Her får du svaret på, hvordan du styrer udenom de yderligere omkostninger.

Hvad er det der ændres?

Bliver en af dine gravide ansatte graviditetsbetinget syg, har din virksomhed mulighed for at få refusion af barselsdagpenge. Du har altså ved graviditetsbetinget sygdom mulighed for at få refusion allerede fra første sygedag.
Som det er i dag, kan du anmelde og søge om refusion af barselsdagpenge ved graviditetsbetinget sygdom op til 8 uger efter en orlovsperiodes udløb.
Regeringen ønsker, at tilføje en kortere frist for ansøgning af barselsdagpenge ved graviditetsbetinget sygdom. Fristen skal fremover være 5 uger efter første fraværsdag med graviditetsbetinget sygefravær. Overholdes denne frist ikke, mister din virksomhed dermed retten til refusion for tiden op til anmeldelsesdagen.
Ændringen er som sådan ikke ny, idet der er tale om at genindføre en regel, der utilsigtet blev ophævet ved en ændring af barselsloven i 2012.

Hvornår sker ændringen?

Det er tiltænkt at ændringen skal have virkning fra 1. januar 2017. Det vil sige at 5 ugers fristen får betydning for alle ansattes graviditetsbetingede sygefravær, der starter 1. januar 2017.
Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der på nuværende tidspunkt er tale om et lovforslag. Det betyder, at det i skrivende stund ikke vides om ændringen vedtages eller ej. I stedet for den klassiske træner kommentar ”alt kan ske og bolden er rund”, vil jeg i al stilfærdighed komme med den forudsigelse, at ændringen med stor sandsynlighed bliver en realitet.

Konsekvenser af ændringen

For virksomheder i Danmark forventes ændringen, at medføre en forøgelse af omkostningerne på 65 millioner kroner årligt. Omkostningerne er beregnet ved at se på antallet af anmeldelser inden for de seneste 35 måneder, hvor en 5 ugers frist ikke ville være overholdt.
Om en sådan opgørelse er retvisende, kan man med rette have sine betænkeligheder ved. Hvis man nu ikke længere må køre over for gult, betyder det så at alle der gjorde det 35 måneder forinden vil overtræde loven? Næppe. Folk ændrer adfærd, hvis blot ”det nye” videreformidles. Men uanset, hvilket beløb vi taler om, så er det en unødvendig udgift, hvis din indsats alene forudsætter, at du anmelder indenfor fristen.

Skal du så gøre noget nu?

Ja, det syntes jeg faktisk!
Du bør allerede nu anmelde graviditetsbetinget sygefravær senest 5 uger efter første fraværsdag. Ikke fordi du absolut skal være den flittige pige eller dreng i klassen. Men fordi, at selvom du overholder den nuværende 8 ugers frist, så kan du alligevel risikere at miste refusionen.
Det skyldes, at du kan få et afslag fra Udbetaling Danmark, hvis de ikke kan få dokumenteret, at der foreligger graviditetsbetinget og ikke ”almindeligt” sygefravær. Hvis du først anmelder op til 8 uger efter orlovsperiodens ophør – og dermed længe efter sygdomsperiodens indtræden, kan det være vanskeligt for en læge at huske om sygdommen nu skyldes det ene eller det andet. Og den risiko hænger din virksomhed på.
For at gøre det let og ligetil ved anmeldelse og ansøgning af refusion ved graviditetsbetinget sygdom og under barsel, har jeg udarbejdet guiden ”sådan anmelder du barsel og søger refusion”. Her guides du igennem, hvor, hvordan og hvornår du skal anmelde og ansøge om refusion.

Guiden – sådan anmelder du barsel og søger refusion

Følg G’Linde på LinkedIn eller Facebook, hvis du vil vide, hvordan du kan tilbyde de bedste barselsvilkår, der skaber værdi for din virksomhed og dine ansatte.
Opdatering 22. januar 2017: Lovændringen er vedtaget.

Se forrige artikelSe næste artikel