33 tips til din virksomhed ved medarbejder på barsel

 

Her har du 33 tips, så du kan være på forkant med, hvor der kan skabes værdi til din virksomhed og dine ansatte på barsel.

Hvis du virkelig gerne vil skabe værdi til din virksomhed og dine medarbejdere på barsel, kræver det som minimum, at du ved, hvilke knapper, du kan dreje på. Nedenfor har jeg samlet 33 tips til det bedste barselsforløb i en let tilgængelig to-do-liste.

Aflønning til den ansatte

 • Undersøg hvad der skal ydes i løn ved de obligatoriske undersøgelser hos Jordemoder og læge
 • Undersøg hvad der skal ydes i løn ved graviditetsbetinget sygdom
 • Undersøg om og i givet fald hvad der skal ydes i løn under graviditetsorlov
 • Undersøg om og i givet fald hvad der skal ydes i løn under barselsorlov
 • Undersøg om og i givet fald hvad der skal ydes i løn under fædreorlov
 • Undersøg om og i givet fald hvad der skal ydes i løn under forældreorlov

Anmeldelse af barsel og ansøgning af refusion – Udbetaling Danmark

Ansøgning af refusion – barselsfonden

 • Undersøg hvilken barselsfond virksomheden er tilknyttet
 • Undersøg om der med den nuværende aflønning under barsel opnås refusion fra barselsfonden
 • Undersøg om der skal ske selvstændig ansøgning af refusion til barselsfonden
 • Hvis selvstændig ansøgning – undersøg hvornår der skal søges refusion
 • Læs “Barselsfonde – her ligger gevinsten

Information mellem virksomheden og den ansatte

 • Hvis sygdom under graviditet få bekræftet om der er tale om graviditetsbetinget sygdom eller anden sygdom
 • Undersøg og informer om hvilke begivenheder, der er i virksomheden mens den ansatte er på barsel – eksempelvis lønforhandling, medarbejderudviklingssamtale, firmaarrangementer
 • Undersøg og informer om hvor den ansatte kan få information om sine muligheder for at tilrettelægge sin barsel
 • Informer den ansatte om den løn din virksomhed yder under de obligatoriske undersøgelser hos jordemoder og læge, ved graviditetsbetinget sygdom samt under barslen
 • Informer den ansatte om hvor mange uger der kan opnås barselsdagpenge for i den resterende del af barslen
 • Undersøg og informer om hvornår den ansatte senest skal oplyse om den endelige barselsplan
 • Undersøg og informer om hvornår den ansatte skal meddele om ønsker til tilgodehavende ferie under barslen
 • Køb barselsgave til den ansatte
 • Send lykønskning og barselsgaven til den ansatte efter fødslen
 • Inviter den ansatte til samtale, umiddelbart før genoptagelse af arbejdet, for at få talt om eventuelle småjusteringer eller ønsker til arbejdet
 • Køb guiden medarbejder på barsel – mor
 • Køb guiden medarbejder på barsel – far

Forbedringsmuligheder

Følg G’Linde på LinkedIn eller Facebook, hvis du vil vide, hvordan du kan tilbyde de bedste barselsvilkår, der skaber værdi for din virksomhed og dine ansatte.

Se forrige artikelSe næste artikel